ترجمه Million در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هزار در هزار.

Million به چه معناست و Million یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Million

ميليون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميليون‌, ترجمه ميليون‌, کلمات شبیه ميليون‌ , هزار در هزار. به لاتین
دانلود فایل ها