ترجمه Millipede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (edepellim) (ج‌.ش‌.) هزار پا. می باشد

Millipede به چه معناست و Millipede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millipede

(edepellim) (ج‌.ش‌.) هزار پا. به خارجی , ریشه انگلیسی (edepellim) (ج‌.ش‌.) هزار پا., ترجمه (edepellim) (ج‌.ش‌.) هزار پا., کلمات شبیه (edepellim) (ج‌.ش‌.) هزار پا.
دانلود فایل ها