ترجمه Milord در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.ل‌.) لردمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرد اشرافي‌ ونجيب‌ زاده‌ انگليسي‌.

Milord به چه معناست و Milord یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milord

(م‌.ل‌.) لردمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.ل‌.) لردمن‌, ترجمه (م‌.ل‌.) لردمن‌, کلمات شبیه (م‌.ل‌.) لردمن‌ , مرد اشرافي‌ ونجيب‌ زاده‌ انگليسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها