ترجمه Milreis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سكه‌ زرپرتقال‌ كه‌ 4 شيلينگ‌ وپنج‌ ويك‌ چهارم‌ پنس‌ ارزش‌ می باشد

Milreis به چه معناست و Milreis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milreis

سكه‌ زرپرتقال‌ كه‌ 4 شيلينگ‌ وپنج‌ ويك‌ چهارم‌ پنس‌ ارزش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سكه‌ زرپرتقال‌ كه‌ 4 شيلينگ‌ وپنج‌ ويك‌ چهارم‌ پنس‌ ارزش‌, ترجمه سكه‌ زرپرتقال‌ كه‌ 4 شيلينگ‌ وپنج‌ ويك‌ چهارم‌ پنس‌ ارزش‌, کلمات شبیه سكه‌ زرپرتقال‌ كه‌ 4 شيلينگ‌ وپنج‌ ويك‌ چهارم‌ پنس‌ ارزش‌
دانلود فایل ها