ترجمه Miltonic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ جان‌ ميلتون‌ واشعار او. می باشد

Miltonic به چه معناست و Miltonic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miltonic

وابسته‌ به‌ جان‌ ميلتون‌ واشعار او. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ جان‌ ميلتون‌ واشعار او., ترجمه وابسته‌ به‌ جان‌ ميلتون‌ واشعار او., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ جان‌ ميلتون‌ واشعار او.
دانلود فایل ها