ترجمه Mime در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ خنده‌ اور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقليد , در فارسی : نمايش‌ بدون‌ گفتگو , به فارسی : تقليد در

Mime به چه معناست و Mime یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mime

نمايش‌ خنده‌ اور به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌ خنده‌ اور, ترجمه نمايش‌ خنده‌ اور, کلمات شبیه نمايش‌ خنده‌ اور , تقليد به لاتین , نمايش‌ بدون‌ گفتگو به لاتین , تقليد در خارجی
دانلود فایل ها