ترجمه Mimeograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ تكثير. می باشد

Mimeograph به چه معناست و Mimeograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mimeograph

دستگاه‌ تكثير. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ تكثير., ترجمه دستگاه‌ تكثير., کلمات شبیه دستگاه‌ تكثير.
دانلود فایل ها