خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34794 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34794','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34794 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mimosa به فارسی

ترجمه Mimosa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) حساسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گياه‌ حساس‌ , در فارسی : درخت‌ گل‌ ابريشم‌.

Mimosa به چه معناست و Mimosa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mimosa

(گ‌.ش‌.) حساسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) حساسه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) حساسه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) حساسه‌ , گياه‌ حساس‌ به لاتین , درخت‌ گل‌ ابريشم‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: