ترجمه Mimosa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) حساسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گياه‌ حساس‌ , در فارسی : درخت‌ گل‌ ابريشم‌.

Mimosa به چه معناست و Mimosa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mimosa

(گ‌.ش‌.) حساسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) حساسه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) حساسه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) حساسه‌ , گياه‌ حساس‌ به لاتین , درخت‌ گل‌ ابريشم‌. به لاتین
دانلود فایل ها