ترجمه Mince Pie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشت‌ قرار دارد. می باشد

Mince Pie به چه معناست و Mince Pie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mince Pie

گوشت‌ قرار دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی گوشت‌ قرار دارد., ترجمه گوشت‌ قرار دارد., کلمات شبیه گوشت‌ قرار دارد.
دانلود فایل ها