ترجمه Mindless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيفكر. می باشد

Mindless به چه معناست و Mindless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mindless

بيفكر. به خارجی , ریشه انگلیسی بيفكر., ترجمه بيفكر., کلمات شبیه بيفكر.
دانلود فایل ها