ترجمه Minelayer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشتي‌ مين‌ گذار. می باشد

Minelayer به چه معناست و Minelayer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minelayer

كشتي‌ مين‌ گذار. به خارجی , ریشه انگلیسی كشتي‌ مين‌ گذار., ترجمه كشتي‌ مين‌ گذار., کلمات شبیه كشتي‌ مين‌ گذار.
دانلود فایل ها