ترجمه Mineral Oil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ معدني‌ يانفت‌. می باشد

Mineral Oil به چه معناست و Mineral Oil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mineral Oil

روغن‌ معدني‌ يانفت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ معدني‌ يانفت‌., ترجمه روغن‌ معدني‌ يانفت‌., کلمات شبیه روغن‌ معدني‌ يانفت‌.
دانلود فایل ها