ترجمه Mineral Pitch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسفالت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قير معدني‌.

Mineral Pitch به چه معناست و Mineral Pitch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mineral Pitch

اسفالت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسفالت‌, ترجمه اسفالت‌, کلمات شبیه اسفالت‌ , قير معدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها