ترجمه Mineralize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معدني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبديل‌ بسنگ‌ معدن‌ كردن‌ , در فارسی : مواد معدني‌ جمع‌

Mineralize به چه معناست و Mineralize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mineralize

معدني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معدني‌ كردن‌, ترجمه معدني‌ كردن‌, کلمات شبیه معدني‌ كردن‌ , تبديل‌ بسنگ‌ معدن‌ كردن‌ به لاتین , مواد معدني‌ جمع‌ به لاتین
دانلود فایل ها