ترجمه Miniaturization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مينياتورسازي‌. می باشد

Miniaturization به چه معناست و Miniaturization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miniaturization

مينياتورسازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مينياتورسازي‌., ترجمه مينياتورسازي‌., کلمات شبیه مينياتورسازي‌.
دانلود فایل ها