ترجمه Minimal Function در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تابع‌ كمين‌. می باشد

Minimal Function به چه معناست و Minimal Function یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minimal Function

تابع‌ كمين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تابع‌ كمين‌., ترجمه تابع‌ كمين‌., کلمات شبیه تابع‌ كمين‌.
دانلود فایل ها