ترجمه Minimalization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمينه‌ سازي‌. می باشد

Minimalization به چه معناست و Minimalization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minimalization

كمينه‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمينه‌ سازي‌., ترجمه كمينه‌ سازي‌., کلمات شبیه كمينه‌ سازي‌.
دانلود فایل ها