ترجمه Minimize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمينه‌ ساختن‌. می باشد

Minimize به چه معناست و Minimize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minimize

كمينه‌ ساختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمينه‌ ساختن‌., ترجمه كمينه‌ ساختن‌., کلمات شبیه كمينه‌ ساختن‌.
دانلود فایل ها