ترجمه Minion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخص‌ يا جانور سوگلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوكريا وابسته‌ چاپلوس‌ , در فارسی : معشوق‌.

Minion به چه معناست و Minion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minion

شخص‌ يا جانور سوگلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شخص‌ يا جانور سوگلي‌, ترجمه شخص‌ يا جانور سوگلي‌, کلمات شبیه شخص‌ يا جانور سوگلي‌ , نوكريا وابسته‌ چاپلوس‌ به لاتین , معشوق‌. به لاتین
دانلود فایل ها