ترجمه Ministration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وزارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهيه‌ , در فارسی : اجراء , به فارسی : اداره‌ , سایر ترجمه ها : خدمت‌.

Ministration به چه معناست و Ministration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ministration

وزارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وزارت‌, ترجمه وزارت‌, کلمات شبیه وزارت‌ , تهيه‌ به لاتین , اجراء به لاتین , اداره‌ خارجی , خدمت‌. در زبان
دانلود فایل ها