ترجمه Mink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مينك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سمور يا راسو.

Mink به چه معناست و Mink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mink

(ج‌.ش‌.) مينك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مينك‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مينك‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مينك‌ , سمور يا راسو. به لاتین
دانلود فایل ها