ترجمه Minor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابالغ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محزون‌ , در فارسی : رشته‌ فرعي‌ , به فارسی : كهاد , سایر ترجمه ها : صغري‌ در رشته‌

Minor به چه معناست و Minor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minor

نابالغ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نابالغ‌, ترجمه نابالغ‌, کلمات شبیه نابالغ‌ , محزون‌ به لاتین , رشته‌ فرعي‌ به لاتین , كهاد خارجی , صغري‌ در زبان , در رشته‌انگلیسی
دانلود فایل ها