خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34880 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34880','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34880 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Minor به فارسی

ترجمه Minor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابالغ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محزون‌ , در فارسی : رشته‌ فرعي‌ , به فارسی : كهاد , سایر ترجمه ها : صغري‌ در رشته‌

Minor به چه معناست و Minor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minor

نابالغ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نابالغ‌, ترجمه نابالغ‌, کلمات شبیه نابالغ‌ , محزون‌ به لاتین , رشته‌ فرعي‌ به لاتین , كهاد خارجی , صغري‌ در زبان , در رشته‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: