ترجمه Minor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثانوي‌ يا فرعي‌ تحصيل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كماد.

Minor به چه معناست و Minor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minor

ثانوي‌ يا فرعي‌ تحصيل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثانوي‌ يا فرعي‌ تحصيل‌ كردن‌, ترجمه ثانوي‌ يا فرعي‌ تحصيل‌ كردن‌, کلمات شبیه ثانوي‌ يا فرعي‌ تحصيل‌ كردن‌ , كماد. به لاتین
دانلود فایل ها