ترجمه Minor Party در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حزب‌ اقليت‌. می باشد

Minor Party به چه معناست و Minor Party یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minor Party

حزب‌ اقليت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حزب‌ اقليت‌., ترجمه حزب‌ اقليت‌., کلمات شبیه حزب‌ اقليت‌.
دانلود فایل ها