ترجمه Minus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منها. می باشد

Minus به چه معناست و Minus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minus

منها. به خارجی , ریشه انگلیسی منها., ترجمه منها., کلمات شبیه منها.
دانلود فایل ها