ترجمه Minute در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.jda): بسيار خرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريز , در فارسی : جزئي‌ , به فارسی : كوچك‌.

Minute به چه معناست و Minute یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minute

(.jda): بسيار خرد به خارجی , ریشه انگلیسی (.jda): بسيار خرد, ترجمه (.jda): بسيار خرد, کلمات شبیه (.jda): بسيار خرد , ريز به لاتین , جزئي‌ به لاتین , كوچك‌. خارجی
دانلود فایل ها