ترجمه Minute در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاصه‌ ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورت‌ جلسه‌ نوشتن‌ , در فارسی : پيش‌ نويس‌ كردن‌

Minute به چه معناست و Minute یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minute

خلاصه‌ ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلاصه‌ ساختن‌, ترجمه خلاصه‌ ساختن‌, کلمات شبیه خلاصه‌ ساختن‌ , صورت‌ جلسه‌ نوشتن‌ به لاتین , پيش‌ نويس‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها