ترجمه Mire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گل‌ وشل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باتلاق‌ , در فارسی : كثافت‌ , به فارسی : لجن‌ , سایر ترجمه ها : گرفتاري‌ درمنجلاب‌ فرو

Mire به چه معناست و Mire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mire

گل‌ وشل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گل‌ وشل‌, ترجمه گل‌ وشل‌, کلمات شبیه گل‌ وشل‌ , باتلاق‌ به لاتین , كثافت‌ به لاتین , لجن‌ خارجی , گرفتاري‌ در زبان , درمنجلاب‌ فروانگلیسی
دانلود فایل ها