ترجمه Mirror در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايينه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دراينه‌ منعكس‌ ساختن‌ , در فارسی : بازتاب‌ كردن‌.

Mirror به چه معناست و Mirror یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mirror

ايينه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايينه‌, ترجمه ايينه‌, کلمات شبیه ايينه‌ , دراينه‌ منعكس‌ ساختن‌ به لاتین , بازتاب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها