ترجمه Misadventure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رويداد ناگوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حادثه‌ ناگوار , در فارسی : بدبختي‌ , به فارسی : بلا.

Misadventure به چه معناست و Misadventure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misadventure

رويداد ناگوار به خارجی , ریشه انگلیسی رويداد ناگوار, ترجمه رويداد ناگوار, کلمات شبیه رويداد ناگوار , حادثه‌ ناگوار به لاتین , بدبختي‌ به لاتین , بلا. خارجی
دانلود فایل ها