ترجمه Misapply در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور غلط‌ بكار بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيموقع‌ بكار بردن‌.

Misapply به چه معناست و Misapply یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misapply

بط‌ور غلط‌ بكار بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور غلط‌ بكار بردن‌, ترجمه بط‌ور غلط‌ بكار بردن‌, کلمات شبیه بط‌ور غلط‌ بكار بردن‌ , بيموقع‌ بكار بردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها