ترجمه Misapprehension در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوء تفاهم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ درك‌.

Misapprehension به چه معناست و Misapprehension یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misapprehension

سوء تفاهم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوء تفاهم‌, ترجمه سوء تفاهم‌, کلمات شبیه سوء تفاهم‌ , عدم‌ درك‌. به لاتین
دانلود فایل ها