ترجمه Misbehave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدرفتاري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درست‌ رفتار نكردن‌ , در فارسی : بي‌ ادبي‌ كردن‌.

Misbehave به چه معناست و Misbehave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misbehave

بدرفتاري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدرفتاري‌ كردن‌, ترجمه بدرفتاري‌ كردن‌, کلمات شبیه بدرفتاري‌ كردن‌ , درست‌ رفتار نكردن‌ به لاتین , بي‌ ادبي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها