ترجمه Misbelieve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا ايمان‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتقاد خط‌ا پيدا كردن‌ , در فارسی : بي‌ اعتقاد شدن‌.

Misbelieve به چه معناست و Misbelieve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misbelieve

نا ايمان‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نا ايمان‌ شدن‌, ترجمه نا ايمان‌ شدن‌, کلمات شبیه نا ايمان‌ شدن‌ , اعتقاد خط‌ا پيدا كردن‌ به لاتین , بي‌ اعتقاد شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها