ترجمه Miscall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشتباهي‌ صدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلط‌ ناميدن‌.

Miscall به چه معناست و Miscall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscall

اشتباهي‌ صدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشتباهي‌ صدا كردن‌, ترجمه اشتباهي‌ صدا كردن‌, کلمات شبیه اشتباهي‌ صدا كردن‌ , غلط‌ ناميدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها