ترجمه Miscarriage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌نتيجگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌توفيق‌ , در فارسی : حادثه‌ ناگوار , به فارسی : سقط‌ جنين‌ غير

Miscarriage به چه معناست و Miscarriage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscarriage

بي‌نتيجگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌نتيجگي‌, ترجمه بي‌نتيجگي‌, کلمات شبیه بي‌نتيجگي‌ , عدم‌توفيق‌ به لاتین , حادثه‌ ناگوار به لاتین , سقط‌ جنين‌ غير خارجی
دانلود فایل ها