ترجمه Miscarry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمدي‌). می باشد

Miscarry به چه معناست و Miscarry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscarry

عمدي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی عمدي‌)., ترجمه عمدي‌)., کلمات شبیه عمدي‌).
دانلود فایل ها