ترجمه Miscarry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بجايي‌ نرسيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نتيجه‌ندادن‌ , در فارسی : عقيم‌ ماندن‌ , به فارسی : صدمه‌ ديدن‌

Miscarry به چه معناست و Miscarry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscarry

بجايي‌ نرسيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بجايي‌ نرسيدن‌, ترجمه بجايي‌ نرسيدن‌, کلمات شبیه بجايي‌ نرسيدن‌ , نتيجه‌ندادن‌ به لاتین , عقيم‌ ماندن‌ به لاتین , صدمه‌ ديدن‌ خارجی
دانلود فایل ها