ترجمه Miscellaneous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متفرقه‌. می باشد

Miscellaneous به چه معناست و Miscellaneous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscellaneous

متفرقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متفرقه‌., ترجمه متفرقه‌., کلمات شبیه متفرقه‌.
دانلود فایل ها