ترجمه Miscount در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غلط‌ شمردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بد حساب‌ كردن‌ , در فارسی : بد تعبير كردن‌.

Miscount به چه معناست و Miscount یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscount

غلط‌ شمردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غلط‌ شمردن‌, ترجمه غلط‌ شمردن‌, کلمات شبیه غلط‌ شمردن‌ , بد حساب‌ كردن‌ به لاتین , بد تعبير كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها