ترجمه Misdeal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غلط‌ دادن‌ (در ورق‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگ‌ عوضي‌.

Misdeal به چه معناست و Misdeal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misdeal

غلط‌ دادن‌ (در ورق‌) به خارجی , ریشه انگلیسی غلط‌ دادن‌ (در ورق‌), ترجمه غلط‌ دادن‌ (در ورق‌), کلمات شبیه غلط‌ دادن‌ (در ورق‌) , برگ‌ عوضي‌. به لاتین
دانلود فایل ها