ترجمه Misdirect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راهنمايي‌ غلط‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گمراه‌ كردن‌.

Misdirect به چه معناست و Misdirect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misdirect

راهنمايي‌ غلط‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راهنمايي‌ غلط‌ كردن‌, ترجمه راهنمايي‌ غلط‌ كردن‌, کلمات شبیه راهنمايي‌ غلط‌ كردن‌ , گمراه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها