ترجمه Misdo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدانجام‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناصحيح‌ انجام‌ دادن‌ , در فارسی : كشتن‌.

Misdo به چه معناست و Misdo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misdo

بدانجام‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدانجام‌ دادن‌, ترجمه بدانجام‌ دادن‌, کلمات شبیه بدانجام‌ دادن‌ , ناصحيح‌ انجام‌ دادن‌ به لاتین , كشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها