ترجمه Miseenscene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحنه‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارگرداني‌ وتنظ‌يم‌ صحنه‌ تاتر , در فارسی : محيط‌ كلي‌.

Miseenscene به چه معناست و Miseenscene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miseenscene

صحنه‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صحنه‌ سازي‌, ترجمه صحنه‌ سازي‌, کلمات شبیه صحنه‌ سازي‌ , كارگرداني‌ وتنظ‌يم‌ صحنه‌ تاتر به لاتین , محيط‌ كلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها