ترجمه Misgive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمناك‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبهه‌ دار كردن‌ , در فارسی : ترسناك‌ كردن‌.

Misgive به چه معناست و Misgive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misgive

بيمناك‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيمناك‌ بودن‌, ترجمه بيمناك‌ بودن‌, کلمات شبیه بيمناك‌ بودن‌ , شبهه‌ دار كردن‌ به لاتین , ترسناك‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها