ترجمه Mishap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رويداد ناگوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدبختي‌ , در فارسی : قضا , به فارسی : حادثه‌ بد.

Mishap به چه معناست و Mishap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mishap

رويداد ناگوار به خارجی , ریشه انگلیسی رويداد ناگوار, ترجمه رويداد ناگوار, کلمات شبیه رويداد ناگوار , بدبختي‌ به لاتین , قضا به لاتین , حادثه‌ بد. خارجی
دانلود فایل ها