ترجمه Mishmash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egdopegdoh=) مخلوط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اش‌ شله‌ قلمكار.

Mishmash به چه معناست و Mishmash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mishmash

(egdopegdoh=) مخلوط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (egdopegdoh=) مخلوط‌, ترجمه (egdopegdoh=) مخلوط‌, کلمات شبیه (egdopegdoh=) مخلوط‌ , اش‌ شله‌ قلمكار. به لاتین
دانلود فایل ها