ترجمه Mislike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنفر داشتن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بد دانستن‌ , در فارسی : انزجار.

Mislike به چه معناست و Mislike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mislike

تنفر داشتن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی تنفر داشتن‌ از, ترجمه تنفر داشتن‌ از, کلمات شبیه تنفر داشتن‌ از , بد دانستن‌ به لاتین , انزجار. به لاتین
دانلود فایل ها