ترجمه Misquotation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقل‌ قول‌ غلط‌. می باشد

Misquotation به چه معناست و Misquotation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misquotation

نقل‌ قول‌ غلط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقل‌ قول‌ غلط‌., ترجمه نقل‌ قول‌ غلط‌., کلمات شبیه نقل‌ قول‌ غلط‌.
دانلود فایل ها