ترجمه Mission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماموريت‌. می باشد

Mission به چه معناست و Mission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mission

ماموريت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماموريت‌., ترجمه ماموريت‌., کلمات شبیه ماموريت‌.
دانلود فایل ها